Účast členů KAH CS na německém mistrovství –FK Treffen– Zang

04.07.2013 22:02

  Stejně jako v minulých letech se naši úspěšní chovatelé Andrej Margetín a Josef Voráček aktivně zúčastnili německého mistrovství v letu na letové skříňky. Na závody jsem je doprovázel já Mirek Lubas ml. a přítel Daniel Ryba z Bratislavy.  A jaký tento holubářský výlet byl a jak naši členové v těžké konkurenci dopadli? To se pokusím popsat v následujících řádcích.

Sešli jsme se již ve čtvrtek 27.6 odpoledne v Borovech u Klatov u Josefa Voráčka. Protože bylo docela přívětivé podvečerní počasí, rozhodl se Andrej ještě navečer zatrénovat na nedaleké louce a tak jsme mohli na nečisto vidět výkony jeho holubů, byť v tréninkovém režimu. Holubi byli viditelně dobře připravení a jedině Takla sólo vykazovala známky „tvrdohlavosti“ a nechtělo se jí zpátky do boxu. Na oplátku za hezky strávený podvečer jsme si každý do postele donesly bezpočet komářích štípanců, kterých bylo na nedávno zaplavené louce u řeky Úhlavy opravdu nepočítaně.

   Ranní budíček byl neúprosný a po rychlé snídani vyrážíme v pátek ráno ve 4:00 směr Německo. Cesta proběhla absolutně bez problému a po osmé hodině jsme dorazili na místo, kde se o den dříve dorazivší účastníci závodů teprve soukali ze stanů. Po krátké obhlídce placu a tábořiště pro účastníky závodů, jsme rozložili stanový tábor, přičemž všechny zaujal především Pepík Voráček svým vystřelovacím stanem, který byl postaven jakoby lousknutím prstem (naopak skládání bylo kolektivní práci v mezinárodním provedení, ale o tom snad někdy jindy).

   Okolo deváté hodiny začali postupně na letový plac najíždět soutěžící (byl to již druhý letový den), z nichž jako první nastoupil, asi i u nás všem známý chovatel, Musa Celik. Pro letošní sezónu se vybavil kromě svého tradičního  pick-upu ještě přívěsem, ve kterém se skrývalo na 130 holubů různých akrobatických plemen převážně tureckého původu. Zvláště mě zaujal let jeho kelebeků předvádějící ve vysoké kvalitě horizontální rotace.

   První z našich přišel na řadu Andrej Margetín a to okolo druhé hodiny odpoledne. Postupně létal Takly, Birminghamské rolery, Taklu sólo, Kelebeky, Wuty, Lalůčkové střemhlavé rejdiče a galatské rolery. Bohužel jeho výsledek negativně ovlivnila nejprve neposlušná takla-sólo, která se odmítala vrátit a následně ruch v okolí letového placu, který vytvářelo nedaleko konané fotbalové utkání mladých fotbalistů a souběžně příjezd účastníků festivalu mladých chovatelů, kteří si začali v těsném sousedství letové plochy stavět stany (často bílé barvy). Nejvíce na to doplatili jeho lalůčkoví rejdiči, kteří se místo na dropery střemhlav vrhali na bílý fotbalový míč.

   Okolo páté hodiny se na řadu dostal Josef Voráček, který létal Birminghamské rolery, Takly, Takly sólo a Wuty. Jeho birminghamští roleři předváděli krásné a dlouhé šňůry přemetů, ale bohužel měli až moc chuť létat a nestihly se vrátit do letového boxu do 60 minut, a to znamenalo nekompromisní 0. Co mě velmi zaujalo, byla jeho dvojice čínských rejdičů, které používá jako dropery. Jejich let a kontrast barev (černá – bílá) působí sám o sobě velmi efektně.

   Po studené noci jsme se probudili do stejně chladného a deštivého sobotního rána. Soutěžní lety se létaly sporadicky ve chvílích, kdy liják přecházel v déšť, a kdy se zlepšila viditelnost. Po obědě došla řada i na kamaráda z SKP Stevana Dozeta, který po dlouhém přemýšlení, jestli vůbec holuby vypustit, pustil vršacké rolery. Bohužel o celou trojici následně přišel, když po pár kolech nad letovým placem, zmizeli za nedalekým horizontem. Následně ještě vypustil birminghamské rolery a já trnul hrůzou, jestli o ně také nepřijde. Ti se ale drželi celou dobu přímou nad letovým prostranstvím a předváděli úžasnou podívanou, která nakonec znamenala 72 bodů a vítězství v této třídě a to přes neustávající déšť.

   V sobotu podvečeru bylo v budově místní chovatelské organizace vyhlášení výsledků a předání diplomů a pohárů nejlepším chovatelům a následovala dlouhá cesta domů.

 

  Fotky jsou k nahlédnutí na www.holubi-akrobate.estranky.cz/fotoalbum/nemecko---fk-treffen-zang-2013/ www.holubi-akrobate.estranky.cz/fotoalbum/nemecko---fk-treffen-zang-2013/ 

 

Výsledky zástupců KAH CS:

 Andrej Margetín obsadil 6místo s wutami, 3 místo s lalůčkovými střemhlavými holuby, 2 místo s kelebeky, 4 místo takla sólo, birminghamský roler 5 místo, takla 3ks 3 místo.

 Josef Voráček obsadil s wutami 4místo, kelebeci 5 místo, takla sólo 4 místo, birminghamský roler 8 místo, takla 3ks. 5 místo.

   Přestože výsledky nejsou takové jako v loňském roce, je třeba naši dvojici závodníků vysoce ocenit i vzhledem k průběhu a podmínkám jak při závodu, tak v průběhu celé jarní sezóny, kdy rozmary počasí neumožňovali pravidelný trénink holubů.

Miroslav Lubas ml.