Zmeny v hodnotení letu kelebek, dunek, strmhl. letúny

18.02.2012 12:17

Na základe hlasovania členských klubov EFU v roku 2011, došlo k viacerým zmenám v hodnotení letov. Zmeny v hodnotení platia od roku 2012.

Kelebek

Letové smernice pre let kelebekov sú od roku 2012 kompletne zmenený. Letový kŕdeľ môže byť 4, 6, alebo 8 členný. Maximálna dĺžka hodnotenia je 15 minút, maximálna dĺžka letu je 30 minút.Kŕdeľ môže štartovať 3x po sebe. Najlepší možný výsledok je 600 bodov.

Poznámky k hodnoteniu letu kelebekov

A. Letový štýl: každý holub letí akoby samostatne, so zmenou tempa a smeru letu – motýlí štýl letu.

B. Špirálovitý let /vírivé figúry/:  hodnotia sa figúry mlyn a vírenie počas letu, postačuje ak holub predvedie dané figúry jedenkrát počas hodnoteného letu.

C. Horizontálne vírenie: otáčanie holuba okolo vlastnej osi tela, bez straty výšky, vo vodorovnom lete, postačuje ak holub predvedie danú figúru jedenkrát počas letu.

D. Letová výška: kŕdeľ sa hodnotí počas 15 minút, počas tejto doby sa zaznamená najvyššia letová výška, ak pri 4 holuboch letí v danej výške aspoň 1/2holubov; pri 6 holuboch aspoň 2/3 holubov; a pri 8 holuboch aspoň  3/4 holubov. Počas letu sa hodnotí maximálna výška do ktorej holuby vyletia, aj keď sa následne prepadnú nižšie.

E. Letová výška pri začiatku vábenia:  Letová výška, v ktorej holuby letia v čase vábenia. Hodnotí sa najvyššia letová výška počas vábenia, ak pri 4 holuboch letí v tejto výške aspoň 1/2holubov; pri 6 holuboch aspoň 2/3 holubov a pri 8 holuboch aspoň  3/4 holubov.

D. Pád: hodnotí sa pád, návrat celého kŕdľa zo vzduchu po začatí vábenia. Pád môže byť prerušený viackrát, jedenkrát, alebo bez prerušenia. Napr. Ak letí kŕdeľ 4 holubov, 3 holuby padajú bez prerušenia a 1 holub pád raz preruší, hodnotí sa pád ako jedenkrát prerušený!

 

Je potrebné zaznamenať aspoň jednu vírivú figúru, počas letu pri každom z holubov. To znamená, že holub má predpoklad k danému letu v krvi a v závislosti na veku, počasí a kondícií holuba sa táto vlastnosť bude prejavovať. Body v rámci hodnotenia by mali teda poukazovať na kvalitu a schopnosti holubov.

EFU protokol KE4holuby.pdf (294,9 kB)

EFU protokol KE6holubov.pdf (316 kB)

EFU protokol KE8holubov.pdf (346,7 kB)

 

Dunek

Zmeny v hodnotení sú platné od roku 2011. Oproti predošlému hodnoteniu sa hodnotí iba najdlhšia vírivá figúra, vírivé figúry sa teda už nespočítavajú!

EFU protokol Dunek.pdf (289,3 kB)

 

Strmhlavé letúny

Pri triedach Wuta a Wammen je pridaný v pozícií C - Uhol strmhlavého pádu, strmhlavý pád u uhle 75°. Hodnotia sa teda uhly strmhlavého pádu: 90°, 75°, 60° a 45° a menej.

EFU protokol St.WU,WA.pdf (190,3 kB)