Kontakt

Klub akrobatických holubov Česko-Slovensko, Chocholná - Velčice 302, 913 04 Trenčín Slovensko