Medzinárodný pretek - Slovensko

26.02.2012 10:17

Klub akrobatických holubov Česko - Slovensko usporiada vo svojej histórií svoj prvý pretek akrobatických holubov na letovú klietku.

31.8 - 2.9. 2012 Cabaj - Čápor, Slovensko

Ranč Nové Sedlo