Nový klub s Európskymi ambíciami

Po niekoľkých nezdarených snaženiach a internetových výzvach jednotlivcov s víziou založiť klub, či asociáciu, ktorá by združovala chovateľov akrobatov bolo jasné, že naplnenie snov mnohých nebude úplne jednoduché. Jedným z predpokladov úspešného pokusu bolo určite vytvorenie konceptu a cieľov klubu, tak aby mali jeho členovia možnosť porovnávať sa s konkurenciou v Európe. Nemalo význam vytvárať  klub s lokálnou činnosťou.

Pri príležitosti 2.medzinárodného preteku akrobatických holubov v Chocholnej –Velčiciach, v podvečer 3.septembra 2011 sa naplnenie sna o vytvorení klubu stala skutočnosťou.  Desať zakladajúcich členov jednohlasne odhlasovalo vznik medzinárodného klubu pod názvom „Klub akrobatických holubov Česko-Slovensko“ so skratkou KAH CS, vlastné logo a výbor klubu.

Klub akrobatických holubov Česko –Slovensko zobral pod svoje krídla propagáciu akrobatických holubov na všetkých stupňoch a všetkými možnými spôsobmi, šírenie osvety medzi chovateľmi a združovanie záujemcov o chov akrobatov. Prioritnou činnosťou klubu je však usporadúvanie pretekov akrobatických holubov na holubníkoch jednotlivých členov a rovnako tak aj na letovú klietku. Klub zobral za svoje kompletné smernice pre hodnotenie letu akrobatov z EFU - Europäische Flugroller Union. EFU je asociácia,  ktorá v súčasnosti združuje kluby zo siedmych krajín Európy. Tento fakt umožňuje členom nového Česko-Slovenského klub porovnávať si svoje výsledky s výsledkami chovateľov z takmer celej Európy.

Klub akrobatických holubov vstúpil do roku 2012 s dvanástimi členmi, ktorí vo svojich holubníkoch chovajú pestrú paletu výkonných akrobatických a štýlových plemien holubov. Táto skutočnosť však nie je jedinou  výnimočnosťou  klubu, pestrý je aj program na nasledujúce činné obdobie. V marci čaká klub skúška ohňom na zasadnutí EFU - Europäische Flugroller Union v Nemecku, kde sa rozhodne o právoplatnom členstve v tejto asociácií. Od mája čaká aktívnych členov premiéra pretekov akrobatických holubov na ich holubníkoch  podľa nových európskych smerníc. Od júna do septembra sa tí najaktívnejší, ktorí trénujú svoje holuby,  zúčastnia určite nejedného z medzinárodných pretekov na klietku v krajinách ako Nemecko, Švajčiarsko, Francúzsko, Holandsko, Chorvátsko a Srbsko. Veríme, že zlatým klincom v sérií pretekov na klietku bude prvý oficiálny pretek akrobatov na Slovensku, resp. v Čechách.

Na záver by som rád poďakoval všetkým, ktorí mali snahu a svojou aktívnou prácou a odhodlaním tak pomohli pri zložení klubu.  Dodávajú tak inšpiráciu a chuť aj pre tých, ktorí možno stoja na pokraji rozhodnutia, či chovať iba pre radosť a krásu, alebo sa  „krásne radovať“ s dosahovania úspechov so svojimi akrobatmi.

 

Bc. Andrej Margetín

Predseda KAH CS

článok na stiahnutie tu

Novinky

Stretnutie chovateľov akrobatických holubov 2011

28.10.2011 22:26
 

Registrácia KAH CS

25.10.2011 19:39

Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze KAH CS

30.09.2011 20:10
  Zápisnica z ustanovujúcej členskej schôdze Klubu akrobatických holubov Česko-Slovensko KAH CS; Chocholná-Velčice, 3.9.2011 Prítomný: podľa prezenčnej listiny, 10 členov Hostia: Martin Mayer, Hanz Ganz, Stevan Dozet, Čedomír Stojšin, Marko Rajković, Nikolaje Činč, Program:...

Oznámenie o založení klubu

30.09.2011 20:09
Klub akrobatických holubov Česko-Slovensko Chocholná – Velčice 302, 913 04 Trenčín, Slovensko   Slovenský zväz chovateľov Krížna 44 824 76 Bratislava     Vec: Oznámenie o založení klubu      Z poverenia ustanovujúcej členskej schôdze...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

História klubu

Klub akrobatických holubov Česko-Slovensko/KAH CS/ bol založený skupinkou nadšencov letového športu 3.9.2011 v obci Chocholná - Velčice. Začíname písať svoju históriu!