Rolltummler

Umelo vytvorená skupina plemien akrobatických holubov. Tvorí akýsi medzistupeň medzi jednoduchými kotrmeliakmi a výkonnými rolermi. Doslovný preklad Rolltummler by mohol byť lietajuce kotrmeliaky. Chovným cieľom je udržanie a zlepšovanie akrobacie, ktorú by mali holuby predvádzať v malých až stredných výškach. Medzi rolltummler ofiaciálne podľa EFU patria: vršacké kotrmeliaky, sisacké kotrmeliaky a bursa.

EFU pravidlá hodnotenia letu:

Rolltummler klasse

Kŕdeľ pozostáva z  3 holubov.

Chovný cieľ: predvádzanie rozmanitých akrobatických prvkov a figúr.

Nasledujúce akrobatické prvky a figúry sa hodnotia 1 bodom:

a, dvojitý premet

b, rýchle, alebo pomalé predvedenie akrobatickej figúry – reťaz / tzv. rolovanie /, pri ktorom 

    sa holuby prepadajú 2 – 3 metre / čo trvá asi 1 sekundu /.

c, mlyn – predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov – mlynov a to

     buď rýchlo, alebo pomaly

d, skrutka - predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov - skrutiek    

    a to buď rýchlo, alebo pomaly

e, kombinácia najmenej 2 akrobatických prvkov ( premet, mlyn, alebo skrutka )

 

Za akrobatickú figúru , ktorá je predvádzaná minimálne v rozsahu 2 metrov je pridelený ešte jeden bod naviac. Spolu teda 2 body.