Rolery /roller klasse/

Do triedy všestranných kotrmeliakov, výstižnejšie nazývaných "rolery" sa zaraďujú akrobatické plemená holubov, ktoré počas letu predvádzajú série premetov alebo iných akrobatických figúr v náväznosti na seba, v rýchlom slede tzv. reťaz, alebo šnúra. V rámci systému hodnotenia letov podľa EFU patria do tejto skupiny tri triedy:

Birminghamský roler (trieda birmingham roler) - rýchla a razantná akrobacia, ktorú tvorý "reťaz" kotrmelcov cez chvost, vyžaduje sa čistá figúra bez iných akrobatických prvkov. Dĺžka reťaze min. 3 metre, cca 1 sekunda rolovania.

Galatský roler (trieda galatský roler) - rýchle i pomalé predvedenie akrobacie. Povolujú sa všetky akrobatické prvky v počte 2 a viac, alebo kombinácie akrobatických prvkov. Za letovú figúru dlhšiu ako 2 metre sa prideľuje 1bod naviac.

Orientálny roler (trieda orientálny roler) - rýchle i pomalé predvedenie akrobacie. Povolujú sa všetky akrobatické prvky v počte 2 a viac, alebo kombinácie akrobatických prvkov. Za letovú figúru dlhšiu ako 2 metre sa prideľuje 1 bod naviac.

Hodnotenie výškového letu pri OR začína vtedy, keď sa u dvoch z troch súťažiacich holubov nedajú spoľahlivo rozlíšiť predvádzané akrobatické prvky a figúry. Všetky 3 holuby musia lietať kolmo nad holubníkom. Akonáhle 1 z hodnotených holubov zaletí  do diaľky za hranicu viditeľnosti prerušuje sa hodnotenie výškového letu.  Pri hodnotení výškového letu musí byť dobrá viditeľnosť, pričom je zakázané používať ďalekohľad. Od začatia hodnotenia výškového letu sa prerušuje hodnotenie akrobacie. Pri  poklesnutí minimálne 2 holubov do výšky,  v ktorej sa dajú spoľahlivo rozoznávať akrobatické prvky, prerušuje sa hodnotenie výškového letu. Znovu sa začína hodnotiť akrobatický výkon.

Každá začatá minúta hodnotenia výškového letu je hodnotená 1 bodom / holub.