Východoslovenský roler

Východoslovenský kotrmeliak je jednou z pôvodných línii orientálnych kotrmeliakov. Na území Slovenska sa chovajú najmenej 150 rokov. Je obľúbený pre vysokú akrobatickú a letovú schopnosť. To bolo hlavné kritérium pre výber jedincov do ďalšieho chovu. Zhodou okolností práve pančuškaté jedince mali výborné akrobatické schopnosti a tak sa ich chov začal prirodzeným výberom uberať týmto smerom. Na východe Slovenska, kde bol a je prevážne chovaný sa mu aj pod vplyvom maďarského dialektu hovorí „pergov“. V oficiálnej verzií orientálny kotrmeliak s pančuškami. Tento názov bol po prijatí štandardu orientálneho kotrmeliak bez operených nôh  v rámci Európy zavádzajúci. Preto sa koncom roka 2001 presadil názov východoslovenský kotrmeliak a zakrátko bol ustanovený klub, ktorý sa stará o jeho akrobatické a letové umenie. Východoslovenský kotrmeliak patrí do skupiny rolerov s všestrannou akrobaciou. Ovládajú pestrú paletu akrobatických prvkov od premetov dozadu, dopredu, cez krídlo, rôzne točenia a vývrtky. Vyžaduje sa mnohopočetná akrobacia, čiže najmenej tri nadväzujúce prvky na seba. Individuálne akrobatické prvky sú považované za spestrenie letu a nehodnotia sa. Lietajú vo volnejšej formácií , obyčajne okolo 1 hodiny.

 Exteriérom  sú holuby podobné, najmä kolískovým tvarom tela  na orientálne kotrmeliaky .Východoslovenský kotrmeliak má hlavu skôr jemnejšiu, s nižším, užším, mierne zaobleným čelom, mierne plochým temenom, záhlavie zaoblené. Oči sú perlové, obočnice úzke, hladké. Zobák stredne dlhý, nasadený tak, že s čelom vytvára zlom, je ružovkastý, horný zobák na konci mierne nadol zahnutý. Krk stredne dlhý, k prsiam široko nasadený. Postava jemnejšia s dopredu vyklenutými prsiami, prehnutou hornou líniou chrbta a vyvýšeného chvosta so spustenými letkami. Chrbát je širší, stredne dlhý. Krídla v ramienkach silné, letky sú volne spustené pod chvostom, nedotýkajú sa zeme. Chvost je dlhší, široký v zhode s ramienkami a nad nimi koncom mierne držaný. Kormidlových pier je 14-18, nadchvostová žľaza chýba. Nohy sú zarastené jemným perím, vrátanie prstov až po pazúriky. Tie sú svetlej farby. Chovajú sa v mnohých farebných a kresbových rázoch, podobne ako orientálny kotrmeliak.

Chovný cieľ-let plný všestrannej akrobacie, dostatočnej razancie a frekvencie, dobrá orientácia, temperament, znášanlivosť v kŕdli a samostatný odchov mláďat.

autor: Jozef Hrabal

 

Odporúčanie: vzhľadom na to, že plemeno nie je oficiálne uznané EFU bude hodnotené v tzv. otvorenej triede. Let a akrobatické prvky sú najbližšie k orientálnym rolerom, preto odporúčame hodnotiť toto plemeno podľa smerníc pre OR.

Hodnotenie letu podľa smerníc EFU

Kŕdeľ pozostáva z 3 holubov.

Chovný cieľ: predvádzanie rozmanitých akrobatických prvkov a figúr.

Nasledujúce akrobatické prvky a figúry sa hodnotia 1 bodom:

a, dvojitý premet

b, veľmi rýchle predvedené reťaze / premety hlavou dozadu, ktoré na seba nadväzujú /. Pri predvádzaní akrobatickej figúry – reťaz / pri kotrmelcovaní / sa holuby prepadajú 2 – 3 metre / čo zodpovedá asi 1 sekunde /. Značne krátke, alebo extrémne hlboké prepadanie sa pri kotrmelcovaní je nežiaduce – nehodnotí sa bodmi

c, mlyn - predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov – mlynov a to

     buď rýchlo, alebo pomaly

d, skrutka - predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov - skrutiek    

    a to buď rýchlo, alebo pomaly

e, kombinácia najmenej 2 na seba nadväzujúcich  akrobatických prvkov ( premet, mlyn, alebo

    skrutka )

 

Za akrobatickú figúru , ktorá je predvádzaná minimálne v rozsahu 2 metrov je pridelený ešte jeden bod naviac. Spolu teda 2 body.