Galatský roler /GR/

Galatský kotrmeliak je jedno z najstarších plemien kotrmeliakov Rumunska, kde sa plemeno teší najväčšej popularite. Najviac je plemeno chované v okolí mesta Galati, ale i v širokom okolí a celej Európe. Existuje viacero typov tohto plemena, odlišujúcich sa od seba nielen letovými výkonmi, ale i celkovou stabou tela a hlavy. Chované sú vo všetkých farbách, najčastejšie však s charakteristickou kresbou. Hlava je zvačša okrúhla, alebo s miernym lomom zobák-čelo, najčastejšie hladká, povolený je aj chochlík. Oko je perlové, prípadne vikové. Krk strednej dĺžky nadväzuje na široké prsia. Postoj je mierne zvažujúci sa, skôr vodorovnejší. Krídla dosahujú takmer koniec chvosta, ktorý sa skladá s 12-14 kormidlových pier. Nohy sú silné, strednej dĺžky.

Galatské kotrmeliaky sa líšia v závislosti od línií v letových výkonoch. Jednu líniu tvoria holuby lietajúce takmer hladkým letom, sporadicky prerušovaným jedný, či dvoma premetmi. Holuby tejto línie dokážu v kŕdli lietať niekoľko hodín v strednej a veľkej výške. Ďaľšou líniou sú holuby, ktoré sú charakteristické kotrmelcovaním, či rolovaním 2 a viac metrov. Ich akrobacia začína po dosiahnutí strednej výšky, alebo veľkej výšky z ktorej sériovým predvádzaním akrobacie postupne klesajú do malej výšky. Galatský kotrmeliak lieta s obľubou, hlavne mladé holuby často po niekoľkých tréningových letoch dosahujú veľkej či bodovej výšky. Postupným tréningom pribúda frekevencia akrobacie a znižuje sa letová výška. Galatské kotrmeliaky predvádzajú počas letu okrem klasického rolovania i mlynské otáčanie, dvojitý premet, premety cez krídlo, prípadne kombinácie týchto figúr v jednej reťazi.

Hodnotenie letu podľa smerníc EFU

Kŕdeľ pozostáva z 3 holubov.

Chovný cieľ: predvádzanie rozmanitých akrobatických prvkov a figúr.

Nasledujúce akrobatické prvky a figúry sa hodnotia 1 bodom:

a, dvojitý premet

b, veľmi rýchle predvedené reťaze / premety hlavou dozadu, ktoré na seba nadväzujú /. Pri predvádzaní akrobatickej figúry – reťaz / pri kotrmelcovaní / sa holuby prepadajú 2 – 3 metre / čo zodpovedá asi 1 sekunde /. Značne krátke, alebo extrémne hlboké prepadanie sa pri kotrmelcovaní je nežiaduce – nehodnotí sa bodmi

c, mlyn - predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov – mlynov a to

     buď rýchlo, alebo pomaly

d, skrutka - predvedenie najmenej 2 na seba nadväzujúcich akrobatických prvkov - skrutiek    

    a to buď rýchlo, alebo pomaly

e, kombinácia najmenej 2 na seba nadväzujúcich  akrobatických prvkov ( premet, mlyn, alebo

    skrutka )

 

Za akrobatickú figúru , ktorá je predvádzaná minimálne v rozsahu 2 metrov je pridelený ešte jeden bod naviac. Spolu teda 2 body.

Galatský roler