Strmhlavé letúny /Sturzflugtauben klasse/

Medzi strmhlavé letúny patria plemená holubov pre ktoré je charakteristický rýchly, strmhlavý pád z veľkej výšky smerom na dol. Nejedená sa o akrobatické holuby, skôr o holuby so zmeneným štýlom letu. Holuby týchto plemien lietajú klasickým hladkým letom v ideále do čo možno najväčšej výšky odkiaľ sa na znamenie /dropovanie/ rútia veľkou rýchlosťou k zemi.

Najznámejšími strmhlavými plemenami holubov sú Wuta a Lalôčikové holuby obe z viacerými líniami, resp. krajovými plemenami. Holuby týchto plemien sú nenáročná na chovateľské podmienky, plodné a temperamentné. Chuť lietať a schopnosť strmhlavého pádu je dedičná, musí byť však podporovaná intenzívnym tréningom a ovládaním holubov pomocou signálov.

 

Hodnotenie podľa smerníc EFU:

Obe triedy sa hodnotia podľa rovnakých letových smerníc. Poradie a teda umiestnenie chovateľov sa však vyhodnocuje za každú triedu zvlášť / tr. Wuta a tr. Strmhlavé lalôčikové letúny /.

Letový kŕdeľ pozostáva z 3 holubov.

Chovný cieľ: výstup do čo možno najvyššej výšky. Strmhlavý, kolmý pád z tejto výšky a to  bez vychyľovania sa z myslenej lineárnej dráhy strmhlavého pádu od jeho začatia až po jeho ukončenie v cieľovom bode. Cieľovým bodom strmhlavého pádu je bezprostredné okolie holubníka, alebo letovej klietky. Otáčanie sa, húpanie ako aj rozprestreté krídla počas pádu je nežiaduce. Pohyby chvostom sú povolené.

Vábenie:

Vábenie sa robí najčastejšie prostredníctvo vábnika / prípustné sú aj iné spôsoby /. Vábením sa začína strmhlavý pád. Strmhlavý pád pred začiatkom vábenia nieje hodnotený. Začiatok vábenia určuje chovateľ a musí ho hlasne a zreteľne oznámiť hodnotiacemu posudzovateľovi. Pri rovnosti získaných bodov bude rozhodujúcim faktorom pre lepšie umiestnenie kratšia dĺžka vábenia. Vábením sa rozumie celý úkon od začiatku vábenia až po zosadnutie posledného, čiže tretieho holuba. Najviac ohodnotený bude ten holub, ktorý začne strmhlavý pád ako prvý.

Začatie strmhlavého pádu chápeme nasledovne: holub priloží krídla k telu a zreteľne sa vrhá /strmhlavo padá / smerom k zemi.

Prerušenie strmhlavého pádu:

Strmhlavý pád je prerušený plachtením či tlesknutím krídiel. Pri prerušení strmhlavého pádu je povolená mierna strata výšky. Nieje však povolený let smerom nadol / k zemi /. Neplatnosť  začatého / doterajšieho / pádu  nastáva ak,  niektorý z hodnotených holubov začne letieť smerom nadol ( zmení teda pád na let = zreteľné pohyby krídiel – poz. prekladateľa ). Keď hodnotený holub začne nanovo strmhlav padať k zemi, začína hodnotenie znovu / nanovo / t.j. dostane body iba za tú výšku z ktorej sa nanovo začal strmhlav rútiť k zemi. Takisto sa to praktizuje aj z hodnotením uhla pádu a postavení / figúrou / pri páde.  

Brzdiaci úkon:

Holub môže v primeranej vzdialenosti pred cieľovým bodom / okolie holubníka, alebo letovej klietky /strmhlavý pád prerušiť, ukončiť zabrzdením – hodnotenie sa ale neprerušuje. Podľa výšky a rýchlosti pádu je 10 – 20 metrová dráha brzdenia povolená / primeraná /. Hodnotenie sa prerušuje ak je strmhlavý pád zreteľne ukončený / zabrzdený / nad prípustnou brzdiacou zónou. Takisto sa hodnotenie prerušuje ak je pád prerušený v akejkoľvek výške. Ak letí holub k cieľovému bodu / bez strmhlavého pádu / prideľuje sa za celý hodnotený let 0 bodov a to z dôvodu nevykonania strmhlavého pádu k cieľovému bodu / holubník, letová klietka /.

Uhol strmhlavého pádu:

Pod pojmom uhol strmhlavého pádu rozumieme dráhu od začatia pádu až po koniec v cieľovom bode. Pri každej zmene uhla strmhlavého pádu je pád naďalej hodnotený.

V letovom protokole bude zapísaný priemerný uhol strmhlavého pádu.

Výška letu:

Dolná výška – hlava, chvost a krídla sú dobre rozpoznateľné

Stredná výška –  / veľkosť škorca / - hlava nieje jasne rozoznateľná, chvost a krídla sa ešte 

                                                           dajú jasne rozoznať.

Vrchná výška – hlava a chvost nie sú jasne rozoznateľné, krídla sa však ešte dajú rozpoznať.

Bodová výška – holub je veľkosti bodky, nie sú rozoznateľné žiadne  časti tela.

Udeľovanie bodov: viď letový protokol. Hodnotia sa holuby prinajmenšom za dosiahnutú výšku letu.