Rakovnický kotrmeliak

  Rakovničtí kotrláci jsou jedním z ryze českých plemen. Jako jediní však oplývají schopností předvádět za letu kotrmelce. Kotrláci patří mezi plemena  jednoduchých akrobatů provádějících jednotlivé přemety nazad kolem příčné osy bez propadů směrem  k zemi. Někteří jedinci  to zvládají s takovou bravůrou, že následuje v nepřetržitém sledu jeden kotrmelec za druhým.

  Rakovnický kotrlák pochází původem z okolí města Rakovník. V dnešní době, jak je vidět z katalogů výstav, je již chován po celé naší republice ale i za jejími hranicemi.

 Charakteristickými znaky tohoto plemene je drobnější postava, pravidelné tvary  a velký temperament. Holubi, pokud jsou sportovně vedeni, často vylétají nad střechy holubníku a předvádějí  své akrobacie. Podrobnosti o vzorníku lze nalézt na stránkách Klubu rakovnického kotrláka.

   Rakovnický kotrlák je vyšlechtěn do mnoha barevných rázů. Asi nejpočetněji jsou chováni sedlatí a plnobarevní. K dalším rázům patří  -pruhoví, kapratí, plamínci , pštrosíci, mramorovaní, bělohrotí, tygři, bělouši. Výběr pro potenciální zájemce je opravdu velký.

  Chov Rakovnického kotrláka není nijak náročný. Krmení je stejné jako u jiných druhů holubů, a to samé se dá říci o zařízení holubníku. Za dobrou péči se  kotrláci odmění svému chovateli holoubaty od jara do zimy a po celý rok předvádějí své akrobatické schopnosti k radosti své i těch, kteří jejich kousky s obdivem sledují. Je to holub velice plodný a není problém odchovat 10 a více holoubat za jedinou sezonu. U špatně kreslených holoubat je nutná přísná selekce již na hnízdě, případně po opuštění holubníku. Není vhodné holuby s hrubými vadami pouštět do chovu, nebo šířit mezi další chovatele. Některé z vad se často přenáší na potomstvo.

  Toto plemeno je velice vhodné i pro začínající chovatele. Hodí se jak pro létání na holubníku, tak na lety na skříňku.

  Jelikož jsou rakovničtí kotrláci v posledních letech často chováni především pro svůj exteriér, je při chovu nutné  upřednostňovat jedince kteří předvádějí dobře svoji akrobacii, aby se u nich udržela tato schopnosti i v dalších generacích. 

 

 Zpracoval :  Miroslav Lubas st.

Rakovnický kotrmeliak