Agaran

TURKMENSKÝ TLESKAČ

 

   Turkmenští tleskači jsou zastoupení jedním plemenem s rozličnou pruhovou kresbou na štítech křídel a rozděluje se na dvě  podskupiny :

 1. Zlatý lentový agaran
 2. Zlatý běloocasý agaran
 3. Zlatý šedohlavý běloocasý  agaran
 4. Světle-žlutý šedohlavý běloocasý agaran
 5. Světle-žlutý běloocasý agaran

  Název „agaran“ nesou zlatí a světle žlutí holubi s pruhy na křídlech. Název byl odvozen podle  barvy velbloudí smetany.

 1. Béžový turkmen
 2. Kávový turkmen
 3. Popelavý turkmen
 4. Šedý  turkme
 5. Světle-šedý  turkmen

 

      Název „turkmen“  přísluší holubům v druhé podskupině a tak jako jsou uzbečtí tleskači  nazývání „uzbeci“,  jsou tito turkmenští tleskači nazývání „turkmeni.“

 

Obě podskupiny však patří do jedné skupiny s názvem : TURKMENSKÝ  PRUHOVÝ TLESKAČ.“

 

TURKMENSKÝ AGARAN

 (zlatý lentový, zlatý běloocasý, zlatý šedohlavý, světle-žlutý šedohlavý běloocasý,světle-žlutý běloocasý)

 

   Pro svůj vznešený vzhled, mimořádné letové schopnosti, částečně i pro svou nedostupnost a výjimečnost je toto plemeno holubů považováno za jedno z nejcennějších mezi výkonnými rejdiči.

Patří k typickým představitelům holubích plemen Turkmenistánu, o čemž svědčí stále užívaný přívlastek "turkmenský" a tamní chovatelé holubů jsou na něj náležitě hrdí, ale i velice citliví, stejně jako na dodržování starých rituálů a tradic.

Význam slova "turkmenský" není třeba blíže vysvětlovat, kdežto pojem "AGARAN" je pro nás zcela neznámý, snad i nepřeložitelný a tím i nenahraditelný. Agaran znamená v původní řeči označení pro smetanu z velbloudího mléka a v přeneseném významu vyjadřuje nejvyšší kvalitu či hodnotu. Jednoduše řečeno, smetana je kvalitnější než mléko a stejně tak je agaran považován za nejlepšího mezi holuby.

Většina z nás si nedokáže posoudit, zda tomu tak opravdu je a zda se nepřihlíží pouze k symbolickému vyjádření kvality velbloudí smetany, nebo i zbarvení této pochutiny sehrálo v pojmenování holubů určitou roli. Využili jsme našich přátel z Kazachstánu a při jedné z návštěv jsme je požádali o bližší objasnění. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že obě alternativy by mohly být pro stanovení názvu plemene využity, ale jednoznačně to však nelze stanovit. Smetana z velbloudího mléka je mimořádně kvalitní, vyhledávána gurmány a chovateli holubů používána na dokrmování holoubat. Stejně tak zbarvení smetany je velice blízké barvě těchto holubů.  

   Agaran patří mezi velice dobré letce s mimořádnými projevy akrobacie a řadíme jej do skupiny holubů tleskačů. Někteří chovatelé v Rusku uvádějí určitou příbuznost s uzbeckými plemeny holubů, charakter letu je však odlišný. Agarani dosahuji při letu velice vysokých výšek, tleskají křídly, dělají přemety přes hlavu dozadu a létají sloupovým letem. V letu jsou poměrně vytrvalí a trénovaní holubi dokáži létat až 6 hodin. ( V tamních klimatických podmínkách !)    

   Mladí agarani vylétají do veliké výšky už ve věku 3 měsíců stáří a snaží se "sedat na ocas", někteří jedinci dokonce zvládnou první a neumělé přemety. Létají sólově či v málopočetných slupinkách, většinou za doprovodu starého a zkušeného holuba. Po dosažení určité výšky se rozptýlí po celé obloze a takto si dokáží "hrát" a učit se. Mladí a nezkušení holubi se někdy z letu nevrátí, protože se dostanou příliš vysoko,ztratí orientaci, či kontakt se starým a zkušeným holubem, nebo je zastihne špatné počasí.

   Chovatelé rušili chovy jiných tleskačů a věnovali se pouze agaranům, prováděli různé experimenty pro udržení a zlepšení barvy, kresby, tvaru těla, opeření a upevnění letových vlastností a tak přistupovali i ke křížení s modrými a hnědými turkmeny, ale taky s holuby jiných plemen, jako kavkazskými žlutými tleskači , uzbeckými OK-MALLJA aj.

   Chov tohoto plemene holubů není vůbec jednoduchý a  svědčí o tom i vyjádření jednoho z nejzkušenějších chovatelů v Rusku, který říká, že za úspěch považuje, vychová-li jeden pár agaranů 2 (dvě) silná a dalšího chovu schopná mláďata za sezónu. Takovýto pár holubů je vysoce ceněn a stává se skutečným rodinným pokladem a bohatstvím se všemi vymoženostmi a ochranou. V některých případech má dobrý agaran hodnotu i několika dostihových koní.

  

A jak by měl tento holub vypadat ?

 

Celkový vzhled: holub střední velikosti ( 36 až 38 cm), harmonicky laděných tělesných tvarů a stavby těla, se silným, širokým a dobře opeřeným tělem, hrdého postoje na bohatě opeřených nohou střední délky. Hruď je lehce vyklenutá, vyjadřující energii a chuť k vzlétnutí.

Hlava : hladká, bez pernatých ozdob, střední velikosti se širokým, zřetelně strmým čelem. Uznávaný je i druhý typ agarana se zlehka protaženou, k zobáku zúženou hlavou s neširokým čelem.

Oči : střední velikosti, výrazné, umístěné ve středu obličeje, světlé šedé, perlové, nebo matně slámově - žluté, odpovídající základní barvě opeření. Obočnice je slabá, úzká, hladká, bělavé nebo tělové barvy.

Zobák : střední délky a šířky, rovný, dobře k sobě přiléhající, světle nebo tělově zbarvený, ozobí nevelké, světlé, dobře přiléhající. Není žádoucí, aby mezi ozobím a čelem byla viditelná neopeřená proláklina -holá ploška. Opeření musí tvořit součást celkově harmonické linie přechodu od ozobí k čelu a to jak u "širokohlavého" typu, tak i u "úzkohlavého " typu.

Krk : střední délky, harmonicky a plynule přecházející k hlavě, může být lehce prohnutý směrem dozadu a se zaoblením v horní třetině.

Křídla : delší, pružná, dobře přisedající k tělu, ležící na ocase, někdy dosahující jeho konce, nekříží se a nedotýkají se svými konci. U žlutých a světle šedých agaranů jsou křídla skoro bílá.

Ocas:přiměřeně dlouhý, rovný, složený z 12 rýdovacích pér, ve výjimečných a ojedinělých případech může mít do 16 pér. Působí širším dojmem, se zády tvoří rovnou linii. U světle šedých a žlutých je ocasní peří skoro bílé, u zlatých  je přípustný žlutý ocasní pruh - lenta.

Barva a kresba : u základního typu je barva hrdla, hrudi a pruhů v různé intenzitě od zlatě-žluté po světle oranžovou.  Barva musí být čistá, ladit a přecházet plynule od jasné, svitné se zářivým leskem na hrudi k bledším a jemným odstínům hlavy a okolí ocasu. Štíty křídel musí být, pokud možno, co nejvíce světlé s kontrastními a výraznými pruhy.

 

Malé - přípustné vady :

 • náznaky nepravidelného tvaru hlavy a hranatá hlava
 • ploché temeno
 • příliš tenký a dlouhý zobák
 • tmavý (šedý) zobák u žlutých a světle šedých
 • příliš široká obočnice
 • jednotlivá světlá nebo tmavá místa se skvrnkami na opeření hlavy a těla
 • slabě vyvinutá, načervenalá obočnice
 • tmavé oko
 • tmavý odstín hlavy a okolí ocasu u žlutých, nebo naopak příliš světlé, bělavá hlava, hruď nestejného odstínu
 • rozmazané a nejasné pruhy, náznak třetího pruhu
 • silný barevný odstín barvy ve štítech a tím nekontrastní a splývající pruhy
 • u žlutých ocasní pruh nebo barva pér ocasu šedá s tmavými skvrnkami

Velké - nepřípustné vady :

 • chybějící opeření nohou, nebo velmi slabé opření
 • červená obočnice
 • červené oko
 • různorodost zbarvení očí
 • velké nerovnosti v obrysu v místě spojení zobáku s čelem
 • chybějící pruhy na štítech křídel, skvrnitost štítu křídel
 • znatelně tmavé až černé, nebo naopak velmi světlé místa se skvrnkami na hlavě a na těle

autor: Lumír Just

Posudzovanie letu podľa EFU smerníc všeobecne platiacich pre všetky tlieskače /uvedené v stati tlieskače/